تسمه پلی پروپیلن

ابعاد:
عرض ۳ الی ۸ سانتی متر و طول نامحدود

رنگ:
دارای تنوع رنگ

ویژگی:
مقاومت در برابر اشعه خورشید
مقومت کششی تا ۲ تن

تسمه های پلی پرو پیلن نوار های بافته شده از ترکیب مواد پلی پروپیلن (PP)، رنگ، وUV می باشد که بسیار قدرتمند بوده و دارای کاربردهای متنوع و گسترده ای است. تسمه های پلی پروپیلن دارای ویژگی های زیر است:

  • رنگ های متنوع
  • عرض های متنوع ۳ الی ۸ سانتی متر
  • مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید ۲۰۰ الی ۱۶۰۰ ساعت
  • مقاومت کششی ۵۰۰ الی ۲۰۰۰کیلوگرم
3 رتبه برتر