تماس با ما

سیمین بافت پارسا

آدرس: تهران، رباط کریم، شهرک صنعتی نصیر آباد، خیابان پروفسور حسابی ۵ ، پلاک ۴۶

شماره تماس

۰۲۱-۵۶۸۷۹۴۲۶ ۰۲۱-۵۶۸۷۹۱۴۴

پرشین سحر ایرانیان

آدرس: تهران، رباط کریم، شهرک صنعتی نصیر آباد، خیابان پروفسور حسابی ۳ ، پلاک ۲۷

شماره تماس

۰۲۱-۵۶۸۷۹۳۱۱ ۰۲۱-۵۶۸۷۹۱۲۰

Email

info@persiansimin.com

3 رتبه برتر